VIP DAG

En eventyrlig reise i deg selv.

For deg som ønsker å forstå dine tanketroll slik at du

finner din egenverdi. 

 

På VIP dagen jobber vi intensivt sammen om et tema som er viktig for deg. 

 

Dette passer for deg som er villig til å åpne opp for endringer ved å gå i dybden på et tema som du ønsker. 

Denne eventyrlige reisen varer i 5 timer med en oppfølgingssamtale innen 10 dager. 

Tema du kan velge mellom er: 

* Leveregler

* Balanse i hverdagen

* Tanketroll 

* Du vil få en forståelse av hvordan fortiden henger sammen med nåtiden.

* Du vil få se de bakenforliggende årsakene til utmattelse og hva du kan gjøre for å få tro på en bedre fremtid med mer glede i hverdagen. 

Tilbakemelding fra kunde:  

Ved å jobbe med tankene, ideene og bekymringene, klarte jeg på sikt å styre tankene selv. Bekymringene og de negative tankene ble mindre, og passerer nå lettere uten å skape uro, angst eller fysiske plager.
Jeg har bare godt å si om kognitiv terapi, og anbefaler Trudi på det sterkeste! 

 

Svein Birger Syversen. 

Leveregler

Vi ser på sammenheng mellom fortid (barndom/ ungdom) og nåtid for å finne dine leveregler og hvordan de påvirker deg i dag. Målet for denne dagen er å endre eller lage nye leveregler for at du skal bedre selvfølelsen, selvbilde og selvtilliten din. 

På VIP dagen vil du få: 

* Test med leveregler

* Oversikt over fortid og nåtid

* Nye leveregler

Etter VIP dagen vil du være klar over hvordan fortiden påvirker deg i dag og hvordan du skal forholde deg til nye leveregler. 

Balanse i hverdagen

Dette passer for deg som kjenner at tida ikke strekker til; du har for mange gjøremål og for liten tid. 

På VIP dagen vil du få; 

* En aktivitetstest

* Gjennomgang av energitanken

* Glede 

Etter VIP dagen vil du være klar for en bedre balanse som gir deg glede og energi i hverdagen. 

Tanketroll

Dette passer for deg som føler at du sitter fast i grubling og bekymringer (som tapper deg for energi) og gjør at du står på stedet hvil. 

På VIP dagen vil du få:

* Finne dine tanketroll

* Verktøy for å bekjempe dem

* "Ikke mate katten"

Etter VIP dagen vil du være godt rustet til å bekjempe tanketrollene og få mer tid til å gjøre ting du savner. 

Kontakt meg for en gratis 30 min samtale om din VIP DAG.